Gwarancja i regulamin użytkowania.

1. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na biżuterię zakupioną w naszym sklepie internetowym.

2. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

3. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: D.M.D. z siedzibą Adamów 10, 26-330 Żarnów. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii , wraz z dowodem zakupu - może to być metka lub paragon.

4. Sprzedający w terminie 14 dni od zgłoszenia rozstrzygnie o zasadności reklamacji telefonicznie, e-mailem lub listownie.

5. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do klienta.

6. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni złota i kamieni, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z umową.

8. Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji.

9. Biżuteria z natury rzeczy jest wyrobem delikatnym, prosimy by nie spać w biżuterii, przechowywać z dala od lekarstw i rtęci, nie moczyć w detergentach, ściągać przed kąpaniem.